صنایع دستی ایران

روستاهای جهانی صنایع‌دستی – چهارده شهر و روستای جهانی صنایع‌دستی در ایران

بر اساس آمار جهانی تاکنون ۴۸ شهر و روستا در دنیا به‌عنوان شهر یا روستاهای جهانی صنایع‌دستی به ثبت رسیده‌اند که ۴۰ منطقه در آسیا و اقیان...

ادامه مطلب